Bosna i Hercegovina u potrazi za izgubljenim identitetom

Projekat “Bosna i Hercegovina u potrazi za izgubljenim identitetom” je medijski i kulturni projekat, koji se sastoji od nekoliko različitih segmenata. Ovaj projekat je jedinstven svojom istraživačkom, kulturnom i fenomenološkom orijentacijom.

Poseban segment projekta predstavlja serija radova – ličnih poruka vizualnih umjetnika. Prateći osnovnu temu i intenciju projekta – djelovanje u javnom prostoru, radovi su izvedeni u mediju razglednica (sa mogućom primjenom u formi plakata ili printova).

Realizovano u okviru projekta Bosna i Hercegovina u potrazi za izgubljenim identitetom

Projekat se zasniva na filmski serijalu koji temu identiteta zemlje proučava sa autorske tačke gledišta. Glavni urednik/autor svaki poseban segment /film razvija zajedno sa autorom. Izabrani autor pitanje identiteta obrađuje na ličan način i svojstveno svom autorskom izrazu. Pored serijala filmova projekat se sastoji od izložbe radova na temu identiteta i TV kamapnje

U posljednje vrijeme, u bosanskohercegovačkim medijima, na različite se načine raspravlja o tome šta je ovaj BiH danas, a kroz to naravno priča se o nekim prošlim, vjerovatno navodnim, identitetima zemlje. U trenutku u kome zemlja živi, između mitova o sebi i realnosti toliko daleko od tih mitova, neophodno je početi razmišljati o suštinskom preispitivanju i postaviti pitanje šta je Bosna i Hercegovina danas, šta je bila u bližoj prošlosti, a šta je ono što nam historijsko naslijeđe nudi kao polazište. Pitanja provincijalizacije, posljedice agresije, preseljenja, susreta razlika, nisu nova pitanja, ali definitivno jesu ona koja je potrebno pokrenuti.

Cilj projekta je pokrenuti suštinsku raspravu i početi sa preispitivanjem dogmi koje vrijede kada se razmišlja ili razgovara o identitetu Bosne i Hercegovine i svakog njenog segmenta i početi slušati odgovore, koji mogu pomoći u izgradnji jedne potpunije slike o samom sebi, vlastitim vrlinama, ali i manama, i prihvatiti, konačno, mogućnost debate, dijaloga kao osnovu tog identiteta. Cilj projekta nije odgovor na pitanje, već, nadamo se početak, trajnog procesa. 12 filmova realizuju se u saradnji sa 12 autora ili autorksih grupa ioji su se u svom dosadašnjem radu dotakli teme identiteta, bilo u naučnoistraživačkom radu, umjetnosti, književnosti, praksi. Identitet individue je kompleksan i teško ga je definirati, a identitet jedne države, identitet kolektiva je moguce probati definirati razmisljajuci o mnostvu pojedinacnih identiteta. Dva osnovna pristupa mnogim aspektima identiteta bili bi historijsko-kulturološki i fenomenološki. Dokumentarni žanr je tretiran na najotvoreniji mogući nacin. Autori koji rade filmove u serijalu su gradjani ove zemlje, bez obzira na mjesto zivljenja. Uloga dijasapore je važna u smislu definiranja identitete zemlje koji funkcionira gotovo kao imaginarna slika onih koji su otišli i kao prostor borbe za preživljavanje onih koji su ostali ili vratili se.

 1. Šta je znam?, Šejla Kamerić, Timur Makarević
 2. Informativni razgovori, Namik Kabil
 3. Grad Golfa, Igor Bararon
 4. Šoping, Alen Drljević
 5. Ljudi još idu na mjesec, Dragan Rokvić
 6. Patria Mia, Duška Zagorac
 7. Dijagnoza SBH, Enes Zlatar
 8. Dogodilo se na današnji dan, Zoran Ćatić, Sead Kreševljaković, Miroslav Živanović
 9. Isola Bella, Danica Dakić
 10. Iko, Timur Makarević
 11. Kalli Yuga, Faruk Lončarević
 12. U potrazi za., Amra Bakšić Čamo