Isola Bella

dokumentarno-eksperimentalni film Danice Dakić
Bosna i Hercegovina, Njemačka, 2008., colour, HD

Sinopsis

Polazeći od pitanja kulturnog i nacionalnog identita, ovaj film je posvećen onim Bosancima i Hercegovcima, koji niti sami reflektiraju svoj nacionalni identitet niti ih ima u konstrukcijama nacionalnih diskursa: Projekat je realiziran u suradnji sa marionetskom teatarskom grupom doma za djecu i omladinu sa specijalnim potrebama u Pazariću, Bosna i Hercegovina. “Isola Bella” je naziv idilične panorama-tapete iz 19. vijeka koja se još danas proizvodi u manufakturi “Zuber & Cie” u Rixheim-u, Elzas i prikazuje viziju svijeta kao nenaseljog otoka nedodirnutog posljedicama industrijalizacije i nacionalizma. Tapeta postaje kulisom teatarske predstave: Štićenici doma u Pazariću izvode marionetski komad iz svog repertoara.

Biografija reditelja:

Danica Dakić autor je instalacija, video projekcija i audio projekata u javnom prostoru, koji ispituju tjelesne i globalne aspekte identiteta i jezika, kao i tenzije koje nastaju između kolektivnog i individualnog iskustva. Svoje radove izlagala je u Moderna Museet, Štokholm (1999.); Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig, Austrija (1999.); Kunstsammlung NRW Dizeldorf (2000.); Nationalgalerie im Hamburger Bahnhof (2001.), a radove u javnom prostoru realizovala je u Bratislavi i Sarajevu. Danica Dakić rođena je u Sarajevu, a studirala ja ne Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, Akademiji umjetnosti u Beogradu, te Akademiji umjetnosti u Dizeldorfu.

Ekipa:

Rediteljka i scenaristica: Danica Dakić
Snimatelj: Eggbert Trogemann
Producent: Amra Bakšić Čamo