Kuhinja

(pro.ba za BHT), alternativni magazin o kulturi je, sa svojih 118 epizoda, cijelu je generaciju umjetnika i kulturnih radnika stavio u fokus, a postavio i danas jednako aktualno pitanje o ulozi kulture i umjetnosti u društvu kakvo je naše.