Rad za opšte dobro umjesto kazne zatvora?

Rad za opšte dobro umjesto kazne zatvora je alternativna sankcija, koja se primjenjuje u većini evropskih zemalja duži niz godina. U BiH se ova sankcija uvela 2003. ali se počela primjenjivati tek 2011. I to u samo dva kantona u Federaciji BiH. Ovaj film prati jednog osuđenika, koji izdržava ovu alternativnu sankciju I tako pokušava pokazati koje su to sve dobrobiti koje ova sankcija donosi našem društvu.

RAD za opste dobro 01

RAD za opste dobro 03

RAD za opste dobro 04