This & That – Fighting Against Corruption

Anti corruption campaign.

Elementi:ovajonajlogo-copy

  • obrazovni stripovi
  • 10 animiranih filmova, dužine 5 min; emitovanih na 20 TV stanica u Bosni i Hercegovini, privatnih, lokalnih i državnih/ 20 radio džinglova emitovanih na 35 radio stanica u Bosni i Hercegovini, privatnih, lokalnih i državnih
  • 5 vrsta postera, štampanih u 20.000 primjeraka, distribuiranih u Bosni i Hercegovini
  • 1 jumbo poster postavljen na 60 lokacija, distribuiran u Bosni i Hercegovini

Originalna ideja sa originalno kreiranim likovima osvojila je javni tender. Nakon toga su razvijeni detalji kampanje (poput slogana, skripte za animirane filmove i dr.) u suradnji sa Antikorupcionim odjelom OHR-a. Glavni cilj kampanje je bio da se promijeni pogled i stav gradana, narocito mladih ljudi o korupciji i nacinima na koje razmišljaju o vladi i ucešcu u vlasti.

[nggallery id=10]