GETO 59

Kolektivnim centar Ježevac, 59 kuća, nešto manje porodica, 20 godina izbjegličkog statusa… Privremenost kao način života. Nekad se čini da nikad neće svanuti bolji dan, ni za Ježevac, ni za BiH…