Sjećam se

sjecam se 01

Sinopsis

Film SJEĆAM SE istražuje prostor i suprotstavlja ga narativnim intimnim sjećanjem trenutka početka rata autorice. Prostor kao vizualna podloga je porodična kuća, tipična bosanska kuća u Sarajevu, te poneke sarajevske ulice koje su bitne za sjećanje početka rata. Prostor nema direktne veze sa naratorovim monologom te je monolog suprotstavljen slikama gdje su nastala sjećanja u djetinjstvu sa trenutkom početka rata kada je to djetinjstvo zaustavljeno. Vrijeme filma je tu difuzno i pretače se iz prošlosti u sadašnjost i budućnost. Perspektiva narativnog dijela je potpuno iz sadašnjosti, do se vizualni dio bavi drugim vremenima.

Biografija reditelja

Elma Tataragić rođena je u Sarajevu 1976. godine. Diplomirala je dramaturgiju na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu u januaru 2001. godine. Magistrirala je u septembru 2010. na Filozofskom fakultetu. Doktorsku disertaciju “Žanrovske i stilske karakteristike adaptacije književnog predloška za igrani film” odbranila je u maju 2014. Od 1993. godine aktivno radi u udruženju Obala Art Centar, a jedan je od osnivača Sarajevo Film Festivala, na kojem je glavna selektorica Takmičarskog programa. Od 2001. godine obnaša funkciju generalnog sekretara Udruženja filmskih radnika BiH i urednica je izdanja kataloga o bosanskohercegovačkom filmu. 2002. primljena je u zvanje asistentice na predmetu Scenarij. gdje je danas u zvanju vandredne profesorice. Sarađivala je na brojnim filmovima kao što su PRVO SMRTNO ISKUSTVO, SJEVER JE POLUDIO, itd. Koscenaristica je i producentica igranog filma SNIJEG, koji je osvojio brojne nagrade. Elma Tataragić nagrađena je i nagradom Udruženja filmskih radnika BiH “Ivica Matić” 2008. i nagradom “Razija Lagumdžija” za profesora godine za 2008. i 2011. godine. Objavila je knjigu “Stil filmskog scenarija” 2011. godine. Članica je Udruženja filmskih radnika Bosne i Hercegovine i Evropske filmske akademije.

Filmografija

2015 – DAN KOJI NIJE IMAO IME (koscenaristica); ŠAVOVI (scenaristica)
2013 – ODMOR NA MORU (dramaturginja)
2011 – TJELESNE FUNKCIJE (dramaturginja)
2010 – REVERS (dramaturginja)
2008 – SNIJEG (scenaristica i producentica)
2003 – SJEVER JE POLUDIO (scenaristica i producentica)
2001 – PRVO SMRTNO ISKUSTVO (saradnik na scenariju)
2000 – PLUS MINUS (scenaristica i rediteljica)

Uloge

Alena Džebo

Ekipa

  • Režija i scenarij: Elma Tataragić
  • Produkcija: SCCA/pro.ba
  • Direktor fotografije: Dušan Joksimović
  • Montažer: Reginald Šimek
  • Dizajner zvuka: Igor Čamo
  • Scenograf: Sanja Džeba
  • Producent: Amra Bakšić Čamo

Tehnički podaci

  • Format: DCP / HD / 16:9 / 5.1 audio mix
  • Trajanje: 15 min.